توصیه به کوهنوردان

پنجشنبه, 24 آذر 1401

استفاده از عینک در جلوگیری از نور خورشید درتمام فصول توصیه می شود.در ارتفاعات بالا به هنگام عبور از یخچالهای طبیعی و تابش نورخورشید اگراز عینک استفاده نشود ، چشم آسیب می بیند و منجربه برف کوری می گردد و در موارد شدیدتر ممکن است باعث از دست دادن بینایی گردد.

عینک های آفتابی استاندارد

دوشنبه, 23 آبان 1401

عینک های آفتابی یووی 400 اگرپلاریزه نباشند هیچ مشکلی نیست و عینک های مناسبی هستند

استفاده از عینک در کودکان

دوشنبه, 23 آبان 1401

کودکان چند برابر بیشتر ازبزرگسالان در معرض اشعه های خورشید قرارمیگیرند ،پس استفاده از عینکهای آفتابی برای بچه ها به دلیل حساس بودن چشمشان به اندازه ی پدر و مادرانشان ضروری است

عینکهای محافظت نور

دوشنبه, 23 آبان 1401

دراثراستفاده ازابزارهای دیجیتال (موبایل ،کامپیوتر) باضعف چشم روبروخواهیدشد ،توصیه می شودازعینکهای محافظ نوراستفاده کنید حتی اگرچشمهایتان ضعیف نباشد.