توصیه به کوهنوردان


درارتفاعات بالا به خصوص هنگام عبوراز یخچالهای طبیعی وهنگام تابش نورخورشید اگرازعینک استفاده نشود،چشم آسیب می بیندواگرادامه پیدا کند باعث برف کوری می گردد و در موارد شدید ترممکن است باعث از دست دادن بینایی گردد

 .در هنگام طوفان از عینگهایی استفاده کنید که دور تا دور چشم وقسمتهای از بینی را بگیرد ، تقریبا عینکهایی که شبیه عینک غواصی هستن  

 

 

دیدگاه شما (0)